František Langer » František Langer » Nadace kolem Langera

Nadace
kolem Langera

Pořadatelem výstavy je Společnost Františka a Jiřího Langerových, o.p.s., která vznikla v roce 2012, a výstava je první z mnoha akcí, jež chce v následujících třech letech pořádat. Již z dřívější doby existuje Nadační fond Františka Langera, který v roce 1994 založila Anna Ludmila Langerová za účelem podpory významných literárních děl a oživení památky spisovatele Františka Langera. NFFL má sídlo v domě, ve kterém spisovatel bydlel od svého poválečného návratu do Prahy (1945) až do své smrti v srpnu 1965.

Nadační fond v prvních letech své činnosti opakovaně vyhlásil cenu Františka Langera, kterou chtěl podpořit aktivní či začínající spisovatele, jež se ve svých dílech zabývají tématem Prahy.

Od roku 2000, po smrti zakladatelky, se Nadační fond plně soustředil na vydání sebraných spisů Františka Langera, což v praxi znamenalo vydání 20 knih, které mapují celý umělecký život Františka Langera.

Za tento počin získali tvůrci projektu cenu Magnesia Litera. Významný podíl na pokračování Nadačního fondu měl dlouholetý předseda správní rady Doc. PhDr. Vladimír Justl, který se jako literární teoretik věnoval právě Františku Langerovi.

V roce 2012 vzniká vedle nadačního fondu ještě Společnost Františka a Jiřího Langerových, která připravuje projekt pod názvem 3 roky zapomenuté literatury.

Ten si klade za cíl v letech 2013–2015 výrazně změnit povědomí široké veřejnosti v České republice o životě a díle Františka Langera a jeho bratra Jiřího.

V rámci aktivit Společnost připravuje veřejná čtení díla Františka a Jiřího Langerových, představení Langerovské literatury v rámci školní výuky, vypsání soutěže pro studenty středních škol, prezentace obou bratrů například ve Spojených státech, v Izraeli, uspořádání mezinárodní konference o české a židovské meziválečné literatuře či zpřístupnění díla pro elektronická média.

 

Langerovské roky

Moto:
Spisovatelé František a Jiří Langerové patří mezi nejvýznamnější spisovatele meziválečného Československa. Obě totalitní diktatury jejich jména vymazaly z povědomí a z učebnic českého jazyka. Nyní je čas, aby se důstojně vrátili zpět!

2013

3. březen 125 let od narození Františka
12. březen 70 let od smrti Jiřího

2014

19. březen 120 let od narození Jiřího

2015

2. srpen 50 let od smrti Františka

Autoři projektu:
Lucie Medková, Jan Pergler, Pavel Dymeš

Produkce, fotografie a PR:
Klára Vorlíčková, Pavla Skurovcová,
Jaroslav Jiřička

Grafické zpracování:
Jiří Bušek

Organizátor projektu:
Společnost Františka a Jiřího Langerových

Kontakt:
Klára Vorlíčková
Společnost Františka a Jiřího Langerových

klara.vorlickova@frantiseklanger.cz
www.frantiseklanger.cz

B.Ú: 257374972/0300