T.G.Masaryk


Prezidentův portrét, který Masaryk věnoval Pátečníkům
u příležitosti jejich návštěvy v Lánech 16.5.1926

Hoffmeisterova kresba Pátečníků – setkání Masaryka,
Langera a Josefa Čapka

Portrét Masaryka, který pořídil František Langer

„Přijeďte ihned do Kyjeva. Masaryk.“ Telegram zastihl Langera v prosinci 1917 u oběda v důstojnické jídelně kdesi u Berezina. Langer se okamžitě vydal na dlouhou cestu ke svému veliteli a po letech si poznamenal do zápisníku, jak najednou neměl problém dostat cestovní příkaz nebo volný vůz na cestu. Celou cestu do Kyjeva na vojenském voze prospal díky legionáři, který seděl vedle něho.

„To jsi spal dobře celou noc, bratře, povídá ten bratr, o kterého jsem se opíral. A tys nespal, ptal jsem se ho. Kdepak já, když máš tak těžkou hlavu. Aspoň přijdeš k tatíčkovi dobře vyspalý,“

vzpomínal po letech Langer na svou první cestu k Masarykovi. Ten tehdy potřeboval, aby ho Langer doprovázel na mezinárodní setkání socialistů ve Stockholmu. Langer chvíli zapochyboval, zda takový důležitý úkol zvládne, a přiznal se Masarykovi k bohémství.

„Naopak je docela dobře, že jste bohém. Švédové jsou lidé družní a milují dobré posezení. V kavárně a restauraci je nejlepší příležitost k navazování styků nám prospěšných,“

odmítl tehdy Langerovy pochybnosti Masaryk. Langer viděl budoucího prezidenta poprvé v roce 1917, když Masaryk navštívil legionářské pluky, a Langerovi se navždy vryl do paměti jeho úsměv.

„Ten úsměv hřál, obšťastňoval svou bezprostředností, byl to hezký úsměv. Jím rozehřál každou oficiálnost, zmírňoval ostych a rozptyloval rozpaky.“

Langer si prezidenta Osvoboditele vážil celý život a ještě po letech si připomínal jeho úsměv. Říkal, že ho to vždy ochránilo od slz lítosti. V pozdějších letech si Masaryk vždy našel čas, aby byl přítomen premiérám Langerových her. A většinou pak napsal autorovi své postřehy, tu obdivné, tu kritické.

„Pane Dr.Langře, Vaši Andělé mezi námi daly mně co myslit, jsem rád, že jsem je viděl a slyšel na Nový rok – non absit omen (budiž to dobrým znamením).“